Main Menu

ระบบติดตามนักเรียนFacebook Like

จำนวผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterYesterday64
mod_vvisit_counterThis week379
mod_vvisit_counterLast week340
mod_vvisit_counterThis month766
mod_vvisit_counterLast month2021
mod_vvisit_counterAll days111840

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 18.212.93.234
,
Today: ธ.ค. 15, 2018

เว็บไซต์อยู่ในระดับ

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
 

ลงชื่อเข้าสู่ระบบประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ของกรมอาชีวศึกษามีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปยังภูมิภาค และชนบท นายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา มีดำริให้พิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่าน มีสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียว คือวิทยาลัยเทคนิคน่านแบ่งเป็น 2 วิทยาเขต โดยมอบนโยบายให้กับนายอัมพร ภักดีชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ และคณะศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน มี นายสุนทร คำวังจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นผู้ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา แห่งที่ 2 ขึ้น ผลสรุปของคณะทำงานพิจารณาให้ใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเขต ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 150  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน มีเนื้อที่ 10 ไร่ 45.3 ตารางวา เป็นสถานที่จัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างน่านขึ้น
ต่อมากรมอาชีวศึกษามีคำสั่งที่ 3290/2534  ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2534  ให้ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พร้อมกันนี้กรมอาชีวศึกษา มีคำสั่งที่ 1255/2536  ลงวันที่มิถุนายน 2536  ให้นายทิวา เทพเสนา อาจารย์ 1 ระดับ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และนายนที ปวงคำ ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ วิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานการจัดตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535  ลงนาม ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27  กันยายน 2535  โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและได้ทำการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2535  เมื่อวันที่พฤศจิกายน 2536  ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรหลากหลาย หลักสูตรมัธยมขยายโอกาส เป็นเบื้องต้นก่อน โดยวิทยาลัยเทคนิคน่านได้โอนอาคารเรียน โรงฝึกงานและอาคารประกอบทั้งหมดในบริเวณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาเขต 1 เดิมทั้งหมด
ต่อมาในปีการศึกษา 2537  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาพาณิชยกรรม


thai clockระบบ RMS
Link Web